در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

"نیچه خطاب به فیلسوفان می گوید:
«خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید»
و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقت اند مخاطب این سخن می یابم.
«گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند
و اگر نه،
مرگ یک بار،
زاری هم یک بار..."

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

26 بهمن - 1جلسه

  • حسین حق‌پناه

7 بهمن 95 - یک جلسه

  • حسین حق‌پناه

4 بهمن - یک جلسه

  • حسین حق‌پناه